menu
nagłówek | header | image

Streszczenia

Streszczenie referatu w dwóch językach (języku polskim oraz angielskim) zawierające tytuł, autora, afiliacje, e-mail autora, o objętości do 250 wyrazów w postaci: edytor Microsoft Word 2010 lub starszy, Times Roman CE 12 pt, marginesy 3 cm, interlinia 1,5:
tytuł, 2 linie wolne, autor, afiliacja, email autora korespondującego, dwie linie wolne, tekst streszczenia

Streszczenia w postaci elektronicznej prosimy przesłać do dnia 31 sierpnia 2021 r. do dnia 14 września 2021 r. na adres: tmatbrzo@gmail.com

Wybrani autorzy zostaną poproszeni o przygotowanie plakatu (60x90 pion) oraz krótkiej prezentacji (4 slajdy) zawierającej tytuł i autora, cel pracy i metody, wyniki, wnioski.
Prezentację należy przygotować zgodnie z załączonym wzorem: https://docs.google.com/presentation/d/1rXSBG8WIHSAHyJ-DPGgH0JtJD6fbHE3wmbaGPDA28cM/edit?invite=CLXKt0k&ts=60e2b5fa#slide=id.p

aktualizacja: 2021-10-14