menu
nagłówek | header | image

Opłaty

Uwaga! Warunki uczestnictwa w Konferencji

 • Zgłoszenie woli udziału przez zakładkę Rejestracja
 • Dokonanie wpłaty maksymalnie do dnia 20 listopada 2021.
  O wysokości wpłaty decyduje termin dokonania płatności a nie data rejestracji.
 • Potwierdzenie swojego uczestnictwa w sekretariacie Konferencji w dniu wydarzenia.
do 30.09.2021 od 01.10.2021
Uczestnicy 300 PLN 400 PLN
Absolwent/Słuchacz Studiów Podyplomowych Estetyka Twarzy bezpłatnie bezpłatnie
Studenci * 50 PLN 50 PLN

* rejestracja uczestnictwa dla studentów jest obowiązkowa
* liczba miejsc jest ograniczona

Wpłaty indywidualne należy dokonywać na konto:

Citibank Handlowy
49 1030 1247 0000 0000 4771 8708
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
ul. Fredry 10, Poznań
z dopiskiem: estetyka2021, imię i nazwisko uczestnika

Rezygnacja z uczestnictwa:

 • Rezygnacja z uczestnictwa zgłoszona do 15.10.2021 pozwala na pełny zwrot opłaty.
 • Rezygnacje zgłoszone po tym terminie nie będą wiązały się ze zwrotem opłaty.
 • Rezygnacje należy zgłaszać mailowo na adres: konferencje@ump.edu.pl

Faktury:

 • Faktury będą wystawiane na podstawie dokonanej wpłaty.
 • Dane do faktury należy podać podczas rejestracji.
 • Uzupełnienie danych do faktury oraz faktury przelewowe, prosimy zgłaszać pod adresem konferencje@ump.edu.pl.
aktualizacja: 2021-03-07